Hier volgt een quote...

Je bent nu hier: Home > Contact > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hier kunt u de Privacyverklaring van Instituut Massage bij Kanker lezen. Klik hier voor de PDF-versie.

Privacyverklaring Instituut Massage bij Kanker

(Instituut Massage bij Kanker, gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag (2562 XJ) aan de Fultonstraat 76, hierna te noemen IMbK, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. IMbK verwerkt uw persoonsgegeven dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevens (AVG) daaromtrent stelt. In deze Privacyverklaring informeert IMbK u over de manier waarop IMbK uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen bezwaar kunt maken.
Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door IMbK worden aangeboden op www.massagebijkanker.nl.

Artikel 1 Uitleg verzamelen en verwerken persoonsgegvens en doel van de verwerking daarvan
1.1. Toelichting

IMbK kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van Instituut Massage bij Kanker en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact-, inschrijf- en/of interesseformulier op de website aan Instuut Massage bij Kanker verstrekt. Instituut Massage bij Kanker kan contactgegevens, zijnde naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, naam op certificaat, aansluiting bij een beroepsvereniging verwerken.

1.2. Doelen verwerking gegeven
- Informatie verstrekken

IMbK verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met up op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk per email of post te kunnen benaderen.
- Uitvoeren overeenkomst
IMBk verwerkt uw persoonsgegevens om een met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren

1.3. Doorgifte aan derden
IMbK geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
- U daar akkoord voor heeft gegeven
- IMbK op grond van wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

1.4. Beveiliging van uw gegevens
IMbK maakt –voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder andere met als doel te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens en om te voorkomen dat de informatie die IMbK ontvangt verloren gaat, onrechtmatig gebruikt wordt of gewijzigd wordt.

1.5. Gegevens ten behoeve van analyse website
Op de website van IMbK worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. IMbK gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

1.6. Google analytics
IMbK maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van IMbK bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Academie CRK te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Academie CRK heeft hier geen invloed op. IMbK heeft Google geen toestemming gegeven om via IMbK verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

1.7. Beschikbaarheid en wijzigen van uw gegevens
U kunt op elk moment inzage in uw persoonsgegevens vragen, deze te wijzigen of te laten verwijderen. Inzage, wijzigingen of verwijdering kan via een verzoek per mail aan de Administratie van IMbK:  [email protected]
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.8. Bewaartermijn
IMbK bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste inschrijving, tenzij
- met u een andere overeenkomst is afgesloten,
- IMbK op grond van een wettelijke bepaling gehouden is de persoonsgegevens langer te bewaren.

1.9. Wijziging Privacyverklaring
IMbK behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.massagebijkanker.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.massagebijkanker.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacyverklaring.

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 23 juli 2018
Copyright Instituut Massage bij Kanker

Fultonstraat 76
2562 XJ Den Haag
BTWnr: 100193614B01
KvKnr: 27290314

 

Nieuws

Wat zijn we nog aan het nagenieten van de mooie dag! Bij deze een samenvatting van de dag en onze dank aan jullie allen.   10 j…

Passende Zorg | Zaterdag 16 maart 2024 | Landgoed Zonheuvel, Doorn Zaterdag 16 maart 2024 organiseert Stichting Jij Speelt de H…

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, schrijf u in voor onze nieuwsbrief.